Ford Việt Nam đã lắp ráp được SUV EcoSport ở trong nước

Công ty Ford Việt Nam cho biết, 27/6 là ngày mà nhà máy Ford Hải Dương của họ chính thức xuất xưởng chiếc xe SUV EcoSport … Công ty Ford Việt Nam cho biết, 27/6 là ngày mà nhà máy Ford Hải Dương của họ chính thức xuất xưởng chiếc xe SUV EcoSport … Công ty Ford Việt Nam cho biết, 27/6 là ngày mà nhà máy Ford Hải Dương của họ chính thức xuất xưởng chiếc xe SUV EcoSport … Công ty Ford Việt Nam cho biết, 27/6 là ngày mà nhà máy Ford Hải Dương của họ chính thức xuất xưởng chiếc xe SUV EcoSport … Công ty Ford Việt Nam cho biết, 27/6 là ngày mà nhà máy Ford Hải Dương của họ chính thức xuất xưởng chiếc xe SUV EcoSport …

0966.208.729